Skip to content

Over

Dutch Welfare Fund is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden.

Het doel van de stichting is het beleggen en beheren van vermogen ten einde door aanwending van dit vermogen en de opbrengsten daarvan personen en instellingen, die ten behoeve van het algemeen belang werkzaam zijn (financieel) te ondersteunen.

De stichting is ontstaan doordat er een steeds groter verschil van inzicht ontstond tussen de overheid en de oprichter van Dutch Welfare Fund met betrekking tot overheidstaken en bestedingen van overheidsgeld.

Het doel van de stichting is om kleine, kortlopende en goed controleerbare projecten eenmalig te financieren. De stichting zal dus participeren in concrete zaken waarbij de initiatieven door derden worden aangedragen en uitgevoerd.

De realisaties van deze projecten moeten essentiële meerwaarde hebben voor de belanghebbenden. De financiële ondersteuning per project bedraagt maximaal € 10.000,-. Om te borgen dat de financiële ondersteuning zoveel als mogelijk aan het project zelf besteed wordt is financiering van arbeid en overhead in principe uitgesloten.

Welzijn van
mensen

Wij financieren kleinschalige en kortlopende projecten die ondersteunend zijn aan de basisbehoefte van de mens. Wij doen dat in Nederland. De kosten voor arbeid en overhead worden door ons niet gefinancierd.

Welzijn van
dieren

Wij financieren kleinschalige en kortlopende projecten die bijdragen aan het welzijn van gehouden dieren, bij voorkeur in Nederland. De kosten voor arbeid en overhead worden door ons niet gefinancierd.

Welzijn van
natuur

Wij financieren kleinschalige en kortlopende projecten ter bevordering en ondersteuning van flora en fauna, bij voorkeur in Nederland. De kosten voor overhead worden door ons niet gefinancierd. De kosten voor arbeid kunnen door ons gefinancierd worden zolang dit geen significant deel van onze bijdrage vormt.

Welzijn van
projecten

Wij financieren kleinschalige en kortlopende projecten (of delen daarvan) die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere wereld. De kosten voor overhead worden door ons niet gefinancierd. De kosten voor arbeid kunnen door ons gefinancierd worden zolang dit geen significant deel van onze bijdrage vormt.

Missie

Stichting Dutch Welfare Fund wil kleinschalige projecten op het gebied van Mens, Dier, Natuur en Duurzame innovatie financieel ondersteunen daar waar de overheid niet in voorziet.

Beleidsplan

Klikt u hier voor het inzien van ons beleidsplan.

Visie

Voor mensen en organisaties die energie steken in het verbeteren van de basisbehoeften voor mens en gehouden dier of die zich hard maken voor natuurbehoud en duurzame innovatie moet het mogelijk zijn hun doel te bereiken zonder steun van de overheid. Dutch Welfare Fund voorziet in deze steun.

Organisatie

Bert Schuringa

Secretaris

Hans van der Woude

Voorzitter

Christel Jacobi

Penningmeester

Project aanmelden

Iedereen met een mooi project kan deze indienen.
Er zijn wel enkele criteria. Deze vindt u hier.
Naast de laatste jaarrekening ontvangen wij graag onderstaande informatie.

  Naam project

  Naam organisatie

  Uw naam

  E-mail

  Telefoon

  Wat is het project?

  Waar vindt het plaats? (bij voorkeur regio Gelderland)

  Welk bedrag is er voor nodig?

  Om uw project te kunnen beoordelen vragen wij u om uw KVK en jaarcijfers toe te voegen.

  Uittreksel Kamer van Koophandel:(.pdf/.docx)

  Jaarcijfers: (.pdf/.docx)

  Jaarcijfers toegevoegd?

  KVK toegevoegd?

  Aanvullende informatie:

  We gaan niet in discussie over afgewezen projecten.

  Contact

  Stichting Dutch Welfare Fund

  NL 74 TRIO 0198077556

  RSIN 854629907
  Onderlangs 19
  6731 BK OTTERLO

  info@dutchwelfarefund.nl

  Staat van baten en lasten:

  2016 (PDF-bestand)
  2017 (PDF-bestand)
  2018 (PDF-bestand)
  2019 (PDF-bestand)
  2020 (PDF-bestand)
  2021 (PDF-bestand)
  2022 (PDF-bestand)

  anbi

  Back To Top