Skip to content

Disclaimer

Stichting Dutch Welfare Fund (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen DWF, verleent u hierbij toegang tot www.dutchwelfarefund.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen.

DFW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een project met daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Aanvaarding is enkel en alleen mogelijk door het bestuur en zal altijd eerst worden getoetst en goedgekeurd.


Beperkte aansprakelijkheid

DWF spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden fondsen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

De voorwaarden tot aanspraak op deze fondsen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DWF. In het bijzonder zijn alle teksten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende fotomateriaal en teksten liggen bij DWF. ©Stichting Dutch Welfare Fund 2015


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Project aanmelden

Iedereen met een mooi project kan deze indienen.
Er zijn wel enkele criteria. Deze vindt u hier.

  Naam project

  Naam organisatie

  Uw naam

  E-mail

  Telefoon

  Wat is het project?

  Waar vindt het plaats? (bij voorkeur regio Gelderland)

  Welk bedrag is er voor nodig?

  Om uw project te kunnen beoordelen vragen wij u om uw KVK en jaarcijfers toe te voegen.

  Uittreksel Kamer van Koophandel:(.pdf/.docx)

  Jaarcijfers: (.pdf/.docx)

  Jaarcijfers toegevoegd?

  KVK toegevoegd?

  Aanvullende informatie:

  We gaan niet in discussie over afgewezen projecten.

  Contact

  Stichting Dutch Welfare Fund
  Onderlangs 19
  6731 BK OTTERLO

  info@dutchwelfarefund.nl

  Staat van baten en lasten:

  2016 (PDF-bestand)

   

  Back To Top