skip to Main Content
Beleef Werelderfgoed Schokland

Beleef Werelderfgoed Schokland: ons project is bedoeld om -samen met de belanghebbenden in het gebied- de belevingswaarde van het gehele gebied een grote impuls te geven.

Interactief: door met digitale middelen de beleving van het -veelal onzichtbare- erfgoed mogelijk te maken; door alle informatie op aantrekkelijke wijze online beschikbaar te stellen wordt ‘beleving vooraf’ mogelijk; en
Integraal: door natuur en cultuur niet langer gescheiden ‘aan te vliegen’, maar de natuur- en landschapswaarden, archeologische en cultuurhistorische waarden en de vertaling in routes, belevingen en informatieverstrekking voor het gehele gebied als een geheel aan te pakken. Binnen het project Beleef Werelderfgoed Schokland zijn er meerdere thema’s waaraan veel aandacht wordt besteed. Cultuurhistorisch, en ook met name aan natuur.

We creëren (interactieve) belevenissen op het eiland. Op Schokland bevinden de meeste schatten zich in de bodem. Daarom maken wij verleden en bodemschatten attractief zichtbaar en beleefbaar.

Back To Top