skip to Main Content

Dushi huizen

Wat maakt Dushi Huis zo bijzonder?

  • Een lange termijn thuis, geen doorplaatsingen (het Dushi concept)
  • Hulp gericht op de mogelijkheden, niet op problemen (de Dushi methodiek)
  • Naast professionele begeleiding hulp bij stressreductie, identiteits- en talentontwikkeling
  • Betrokkenheid en begeleiding van de ouders, waar mogelijk
  • Steun en begeleiding na het 18de levensjaar (tot 23 jaar)
  • Continu opleidingsaanbod voor medewerkers volgens Dushi-opleiding en -methode en leefklimaat;
  • Het creëren van banen voor 18+ via Dushi Fabrics en Experience.

 

Wie werken er bij een Dushi Huis?

Dit zijn afgestudeerde MBO- en Hbo’ers die op een professionele, betrokken, innovatieve, authentieke manier de uit huis geplaatste kinderen 24/7 begeleiden. Een vast team per Dushi Huis. Zij hebben de Dushi-opleiding en het Dushi-assessment gevolgd voordat zij in dienst kwamen. De Dushi opleiding geeft SKJ-opleidingspunten en de Dushi Huizen zijn ISO-gecertificeerd.

 

Hoe wordt een Dushi Huis gefinancierd?

De landelijke organisatie huurt het vastgoed van de diverse particuliere huizen. De exploitatie, begeleiding, behandeling van de kinderen wordt gefinancierd uit o.a. de bijdragen via gemeenten, zorgverzekeraars en particuliere fondsen.

 

 

Back To Top