skip to Main Content

Stichting Zonnewater
Doelstelling van Stichting Zonnewater:

Zorgbad Zonnewater is een particulier initiatief dat al 37 jaar een belangrijke bijdrage levert aan de preventieve gezondheidszorg in Oost-Gelderland in samenwerking met zorginstellingen en ziekenhuizen. Het Zorgbad heeft een ideële doelstelling. Onder deze doelstelling valt onder andere het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de zwemmer. Zo kan het bad een grotere doelgroep bereiken. Doordat het bad een particulier initiatief is, moet het bad zichzelf kunnen exploiteren. Iets wat door de hoge kosten van het bad, een bijzondere uitdaging vormt. Dit geldt voornamelijk voor de zwemclub ´Zonnekids’, en alle andere gehandicapte kinderen die zwemmen in Zorgbad Zonnewater. Er is een zeer intensieve begeleiding bij deze kinderen noodzakelijk. Er zijn meerdere personeelsleden aanwezig, voor relatief kleine zwemgroepen.

Wat is Zorgbad Zonnewater?

Een Zorgbad is een warmwaterbad met de volgende specifieke kenmerken,
waarmee het zich onderscheidt van een gewoon (doelgroepen-)zwembad:

  •   Warm water van ongeveer 33ºC met een hogere boventemperatuur (34ºC).
  •   Afgestemd op doelgroepen met specifieke behoeften.
  •   Volledig aangepast aan deze doelgroepen.
  •   Pluriform samengestelde groepen om onderlinge integratie te bevorderen.
  •   Personeel is specifiek opgeleid.
  •   Het bewegen staat naast het ontmoeten centraal.
  •   Technische installatie is specifiek; bv. op basis van ozon en zoutelektrolyse.
  •   Ideële doelstelling.

Kortom; een Zorgbad is een kleinschalige voorziening waar mensen individueel en in een groep oefenen en bewegen in warm water, maar ook leren zwemmen. is voornamelijk gericht op volwassenen en kinderen, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revalidanten, die de watertemperatuur van 33 graden Celsius (omgeving 34 graden Celsius) voor hun gezondheid niet kunnen missen. De gebruikers krijgen zwemmen of bewegen op maat van speciaal opgeleide zweminstructeurs en fysiotherapeuten die in dienst zijn van Zonnewater. Het bad is zes dagen per week geopend van 8.00 – 23.00 uur.
Een belangrijk kenmerk van een Zorgbad is dat zwemmers zich er veilig en geborgen moeten voelen qua sfeer. Het sociale klimaat moet dusdanig zijn, dan men met eventuele beperkingen graag gaat zwemmen en zich niet bekeken voelt. Dit zegt iets over de ruimtelijke indeling van een Zorgbad, maar ook over medewerkers dat deze sfeer moet creëren. De docenten maken deel uit van de vaste zwemgroepen. Het ontmoeten is net zo belangrijk als het bewegen.

Back To Top