Skip to content

Voorwaarden voor toekenning van financiele steun:

De stichting behoud zich het recht voor zelf te bepalen of en zo ja voor welk bedrag er financiele steun aan een project zal worden toegewezen.
De steun van het Dutch Welfare Fund is vooral gericht op het mogelijk maken van concrete en benoembare projecten. Aanvragen dienen voor aanvang van de projecten ingediend te worden. Om teleurstelling en problemen te voorkomen is het belangrijk dat u bij het indienen van uw aanvraag rekening houdt met een totale behandelingsduur van circa 2 maanden.

Het Dutch Welfare Fund verleent financiële steun aan instellingen, groeperingen en individuen. Van deelname zijn uitgesloten overheden of instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Project aanmelden

Iedereen met een mooi project kan deze indienen.
Er zijn wel enkele criteria. Deze vindt u hier.

  Naam project

  Naam organisatie

  Uw naam

  E-mail

  Telefoon

  Wat is het project?

  Waar vindt het plaats? (bij voorkeur regio Gelderland)

  Welk bedrag is er voor nodig?

  Om uw project te kunnen beoordelen vragen wij u om uw KVK en jaarcijfers toe te voegen.

  Uittreksel Kamer van Koophandel:(.pdf/.docx)

  Jaarcijfers: (.pdf/.docx)

  Jaarcijfers toegevoegd?

  KVK toegevoegd?

  Aanvullende informatie:

  We gaan niet in discussie over afgewezen projecten.

  Contact

  Stichting Dutch Welfare Fund
  Onderlangs 19
  6731 BK OTTERLO

  info@dutchwelfarefund.nl

  Staat van baten en lasten:

  2016 (PDF-bestand)

  Back To Top